Kouzlo rybaření


Odpověd od pracovníka povodí Labe na zákaz vjezdu ze Křenku na Borek.

10.07.2008 12:14k Vašemu dotazu ohledně dopravní značky na potahové stezce Labe u Křenku uvádíme následující:

Dopravní značka "Zákaz vjezdu" je umístěna na pravém břehu Labe na území obce Křenek. Je to jedno ze dvou přístupových míst k Labi pro úsek  od Křenku po vjezd do provozovny TAPAS Borek. Druhá přístupová komunikce, a to  z obce Borek kolem Starého Labe, je zablokována pevnými zábranami, osazenými Obecním úřadem. Jejich uvolnění Obecní úřad odmítá.
Důvody osazení dopravní značky:

  1. Oprava povodňových škod 2006, a to v ř. km 22,920 - 23,00 a 23,200 - 23,360. V obou případech se jedná o i opravu potahové stezky. Stavba byla před předáním a provozem vozidel docházelo k poškozování povrchu.
  2. Pro zaměření pozemků vodního toku Labe v rámci pozemkových úprav v k. ú. Borek, bylo třeba sondami vyhledat břehovou hranu. Sondy zasahovaly do vyježděné cesty. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné provoz zastavit, zejména s ohledem na noční dobu.
  3. Dalším důvodem je nekontrolovatelné "divoké" kempování na pozemcích ve správě Povodí Labe a pozemcích Obce Borek, přičemž vznikají škody na vlastních pozemcích, na doprovodných porostech Labe a množství zanechaného odpadu všeho druhu. Kempování ve volné přírodě mimo provozovaná tábořiště není povoleno - chybějící sociální zařízení apod. Při vyžádání zásahu Policie ČR nebo i Městské policie Brandýs n.L., s kterou má Borek uzavřen smluvní vztah, bylo konstatováno, že není důvod k zásahu, neboť vjezd do území není omezen nebo zakázán. Z toho důvodu byl ze strany Ob. úřadu delší dobu vyvíjen tlak na osazení předmětné dopravní značky.  
  4. Vstup na pozemky toku za účelem sportovního rybaření, není podmíněn povinností umožnění vjezdu motorových  vozidel.


Z výše uvedných důvodů uvažujeme o trvalém umístění předmětné dopravní značky.


 S pozdravem
Jaroslav Moucha
Na Nábřeží 406, Brandýs nad Labem, 250 01
tel. 326 902 355
e-mail:  moucha@pla.cz  Jaroslav Moucha
Na Nábřeží 406, Brandýs nad Labem, 250 01
tel. 326 902 355
e-mail:  moucha@pla.cz 

—————

Zpět


Diskusní téma: Odpověd od pracovníka povodí Labe na zákaz vjezdu ze Křenku na Borek.

Datum: 11.05.2009

Vložil: Radek

Titulek: bod č.3

Zdravím rád bych věděl kde p.Moucha dospěl k názoru DIVOKÉ A NEKONTROLOVANÉ KEMPOVÁNÍ,rybářský řád nezakazuje bivaky a přístřešky a potkávám party které stany nemají.Používají bivaky nebo přístřešky,pravda je tedy i taková že ne všechny party jsou pořádní. Odpadky po sobě uklízí většina z nich,ale ta menšina která se na odpad vykašle hází do špatného světla ostatní slušné rybáře. A to že vzniká škoda na pozemcích není pravdou to jen nějaký místní procházka rozšlápl nějaké to hnědé a smradlavé.No na každého přijde potřeba KDYŽ MUSÍŠ TAK MUSÍŠ.Má lépe koukat kam šlape.

—————